Nordens største kompetansebank og bedriftenes førstevalg ved behov for kvalifisert personell innen maritim, offshore og landbasert olje- og gassindustri.